Välkommen till Proceed!

Vi är seniora verksamhetsutvecklare och förändringsledare som hjälper din organisation att lyckas med förändring.

Digitalisering medför nya krav på förändring av både arbetssätt, metoder och ledarskap. Vi leder, stöttar och ger rådgivning för att din organisation ska uppnå önskat resultat med förändringen.

I alla förändringar är det viktigt att få med sig medarbetarna och för detta krävs ett empatiskt ledarskap. Vi har lång erfarenhet av ledarskap och förändringsledning och erbjuder en hög, samlad kompetens.

Nya lagar och regelverk ställer också krav på företag och organisationer. Med vår kompetens inom både juridik och verksamhetsutveckling kan vi hjälpa din organisation med olika analyser och med införande av nödvändiga förändringar för att lagar och regler ska efterlevas.

Vi erbjuder även utbildningar och seminarier inom dessa områden.

Aktuellt

Våra tjänster