Ledarskap med förnuft och känsla

En chefs huvudsakliga uppgift är att driva verksamheten framåt och att skapa förutsättningar för medarbetare att prestera på bästa sätt. Vi behöver därför landa i vilken typ av ledarskap som krävs för att få medarbetare att trivas, känna motivation och prestera – både på kort- och lång sikt.

En chef som utövar ett empatiskt ledarskap har förmågan att sätta sig in medarbetarens situation – på riktigt. En empatisk ledare lyssnar, har ett coachande förhållningssätt och är situationsanpassad i sitt agerande.

Det empatiska ledarskapet innebär i praktiken att vara närvarande, lyssna med alla sinnen, uppmuntra och ge äkta och sorterad feedback. Det agerandet möjliggör för medarbetare att prestera på bästa möjliga sätt.

Aktuell forskning inom området visar på tydliga kopplingar mellan empatiskt ledarskap och ökad produktivitet, engagemang och lojalitet. Detta leder i sin tur till lägre personalomsättning och högre frisknärvaro.

Vi erbjuder kortare och längre utbildningar i empatiskt ledarskap för chefer och ledare. Självklart möter vi kundens behov och kan skräddarsy insatser i form av exempelvis team- och ledningsgruppsutveckling, individuell coaching eller mentorskap eller kortare inspirationsföreläsningar.