Din guide till GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den kallas internationellt, är en ny lag från EU som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter dagens PuL (Personuppgiftslagen) i hela EU-området och anses vara den största förändringen inom personlig integritet på 20 år. Den innebär stor påverkan på företags och organisationers hantering av personuppgifter.

Syftet med GDPR är uppdelat i tre delar.

  • Ökad personlig integritet för dig som privatperson gentemot företag där du är kund, leverantör eller anställd.
  • Högre datasäkerhet där personuppgifter förekommer för att förhindra eller försvåra dataintrång.
  • Att underlätta för handel inom EU. Fram till dagen då GDPR börjar att gälla har alla länder sina egna krav på integritet och dataskydd, vilket försvårar handel över landsgränser.

För att leva upp till de nya kraven – s.k. compliance – krävs förändringar inom många delar i ens verksamhet. Juridiska aspekter, organisation, processer och rutiner, dokumentation och informationssäkerhet.

Proceed har baserat på vår mångåriga erfarenhet som verksamhetsutvecklare och med hjälp av juridisk expertis tagit fram tjänster för att hjälpa företag bli redo och fullt anpassade för GDPR.

Proceed erbjuder en rad GDPR-tjänster för att täcka de flesta behov och faser som ni kan befinna er i:

  • GDPR Uppstart
  • GDPR Analys
  • GDPR Införande
  • GDPR Revision

Tjänsterna utgår alltid från ett verksamhetsperspektiv med företagets ledning som beställare. Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra GDPR-tjänster.

Proceed erbjuder också utbildningar för mindre företag, där vi lär ut vad lagen innebär och hur ni rent praktiskt måste gå tillväga för att leva upp till kraven.

Vårt paket

HANDLEDNING
Vi vägleder er så att registret kan uppfylla lagkraven, en kartläggning är ofta nödvändig. Inga nya system behöver köpas. Det räcker med MS Office.

VERKTYG​ OCH MALLAR
Att GDPR-säkra sitt företag är ett tidskrävande arbete, men det går enklare med bra verktyg. Av oss får du mallar, hjälp med att sätta upp organisationen för arbetet och kunskap att sätta igång. ​

FORTSATT EFTERFÖLJNAD
Parallellt med att vi handleder er visar vi hur ni ska fortsätta på sikt, för att uppfylla och efterleva GDPR.

Läs mer om vårt paket...