Osäker på om du har gjort rätt?

Har du ett register över personuppgifter? 

Kan du leverera registerutdrag?

Kan du rapportera personuppgiftsincidenter?

Har du en integritetspolicy och avtal med personuppgiftsbiträden?

Om du har svarat ja på alla frågor, grattis! Du har antagligen kommit långt i din GDPR-resa. Är du fortfarande osäker? Vi kan hjälpa dig med alla delar i processen, eller bara en del.

Vårt paket

HANDLEDNING
Vi vägleder er så att registret kan uppfylla lagkraven, en kartläggning är ofta nödvändig. Inga nya system behöver köpas. Det räcker med MS Office.

VERKTYG​ OCH MALLAR
Att GDPR-säkra sitt företag är ett tidskrävande arbete, men det går enklare med bra verktyg. Av oss får du mallar, hjälp med att sätta upp organisationen för arbetet och kunskap att sätta igång. ​

FORTSATT EFTERFÖLJNAD
Parallellt med att vi handleder er visar vi hur ni ska fortsätta på sikt, för att uppfylla och efterleva GDPR.

Nyfiken på vårt paket och vill veta mer om innehållet? Läs mer nedan.

 • Möte med ledningen
  I det här mötet sätter vi in er i vad GDPR innebär, vad vårt GDPR-paket levererar och vad som krävs av er.
 • Skapa organisation och samla in material
  Ni sätter upp den organisation vi definierat i föregående steg och samlar in det material som krävs för nästa steg.
 • Påbörja kartläggningen – använd verktygen
  Vi lär er använda metoden och verktygen för att skapa ett register över den information som samlats in.
 • Addera GDPR
  Vi hjälper er med GDPR-begreppen, som Rättslig Grund, PUA, PUB, 3:e land, och hur de hänger ihop med era registrerade personuppgifter.
 • Registerutdragsprocess
  Processen täcker in mer än registerutdragen, men de bekymrar nog flest. Vi hjälper er definiera er process med ansvarsområden och hur det praktiskt ska genomföras i er organisation.
 • Incidentprocessen
  Vi lär er att anmäla en personuppgiftsincident Att hantera informationssäkerheten överlag i er organisation är lite för stort för att ingå i det här paketet (men vi kan hjälpa er med det med).
 • Åtgärdslista
  Ni får också en åtgärdslista (GAP-analys) som sammanfattar vad ni behöver åtgärda för att efterfölja GDPR.
 • Integritesskyddspolicy
  Vi hjälper er ta fram en policy kring hur ni ska hantera personuppgifter. Denna kommuniceras sedan i organisationen och kan i stort publiceras på er hemsida. Här följer också med flera juridiska dokument som ni kommer att behöva.
 • Uppdatera dokumentationen
  Inget är statiskt. Ni utvecklas. Era arbetsprocesser utvecklas. Vi lär er hur ni vidareutvecklar ert material och efterföljer GDPR (GDPR Compliance).
 • Alla framtida kravställningar
  Nu har ni en mycket bra bas för alla framtida IT-inköp och för verksamhetsutveckling. Trevligt, eller hur?
 • Vicki Stenström (Säljansvarig)

  0709283520

  vicki.stenstrom@proceed.se

 • Michael Rosenlind (VD)

  0733992297

  michael.rosenlind@proceed.se

GDPR? Vi reder ut vad den nya Dataskyddsförordningen som verkställdes den 25 maj innebär. Läs mer…