Med både kunskap och känsla

Proceed är ett managementkonsultföretag som kombinerar hög kompetens med sunda värderingar. Våra kärnvärden är Kompetens, Drivkraft och Empati. Detta genomsyrar allt vårt arbete – hur vi är som kollegor och hur vi agerar i våra uppdrag.

Att låta våra värderingar styra Proceeds utveckling har för oss varit ett framgångsrecept som medfört kraftig tillväxt, en trevlig och givande företagskultur med högt i tak, och en tydlig balans i könsfördelningen både bland konsulter och på de ledande positionerna internt.

Idag är Proceed etablerade på tre orter: Malmö, Göteborg och Stockholm.

 

Här kan du läsa om hur Proceed hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen/GDPR i samband med dina kontakter med oss.

Vår vision

  • Vi vill göra skillnad varje dag

Vår mission

  • Vi vill göra världen bättre genom att hjälpa företag och organisationer som bidrar med något gott i samhället.

Våra kärnvärden

  • Kompetens

Våra konsulter har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter till fantastiska resultat. Vi har genom åren testat och utvärderat metoder och verktyg för att ta reda på vad som verkligen fungerar.

  • Drivkraft

Proceeds drivkraft kommer från ett stort engagemang i att göra skillnad varje dag.

  • Empati

För oss är det viktigt att leva efter våra värderingar om jämlikhet, allas lika värde och att ställa upp för varandra.

Vad vi gör

  • Vi utvecklar verksamheter genom tjänster inom digital förändring, empatiskt ledarskap samt lagar och regelverk.